nach oben

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů e-shopu mojepuncosky.eu a meinestruempfe.de

 

1.   Společnost JaPe UG, se sídlem Dessau-Rosslau zapsaná u soudu v Stendal, HRB28325 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

-           jméno, příjmení

-           e-mailovou adresu

-           telefonní číslo

-           adresu/sídlo

-           datum narozeni

2.   Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

3.    Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 15 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

4.    Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne . Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit

5.     Zpracování osobních údajů je prováděno JaPe UG tedy správcem osobních údajů.

Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé: JTL Software případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese shop@meinestruempfe.de.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky meinestruempfe.de-moje punčošky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: 

-          Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě            zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

-         měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

-         Základní funkčnosti webových stránek.

-         Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit      v rámci nastavení prohlížeče, nebo vypnout při prvním vyvolání stránky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po        dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

-         Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě       zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

-          Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 

-          Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: 

§  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-          zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

-          vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo                    oprávněnými zájmy správce,

-          na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

-          požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v      rozporu s tímto Nařízením,

-          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Zobrazeno